Výběr kapitol  
Vývojová stádia embrya a plodu Jak vyšetřujeme plod ve 12. týdnu těhotenství
Screening 11-13+6 Vyšetření plodu ve 20-22.týdnu těhotenství
Vyšetření plodu ve 30.-32.týdnu těhotenství Biometrie plodu
Historie a vývoj ultrazvukové diagnostiky v českém porodnictví a gynekologii Fyzikální principy ultrazvuku a bezpečnost
Sonoembryologie Termínová gravidita
Vyšetření ultrazvukem v šestinedělí Oligo- a polyhydramnion
Placenta Vícečetné těhotenství
Nejčastější vrozené vady plodu Základní postupy vyšetření srdce plodu
Srdeční vady plodu Fetální hrudník
Fetální CNS Ultrazvukové vyšetření obličeje a krku
Vrozené vady přední stěny a dutiny břišní Vrozené vady uropoetického traktu
Kostní dysplázie Úspěšnost prenatální diagnostiky
Management aloimunizace v těhotenství Invazivní metody prenatální diagnostiky
Prenatální diagnostika chromozomálních vad Molekulární prenatální diagnostika
Dopplerovská vyšetření v těhotenství Růstové poruchy plodu v těhotenství (hypo- a hypertrofie)
3D/4D zobrazení plodu Magnetická rezonance v těhotenství
Pánevní anatomie v ultrazvukovém obraze Ultrazvuková diagnostika v léčbě neplodnosti
Těhotenství neznámé lokalizace Ultrazvukové vyšetření v urogynekologii
Patologie děložního hrdla a těla v ultrazvukovém obraze Ultrazvukové zobrazení benigních a maligních ovariálních nádorů
Možnosti ukládání obrazové dokumentace.  

 

Vydavatel: Aprofema s.r.o.